«powrót

Krzeczów: kościół św. Wojciecha

Kościół pw. św. Wojciecha pochodzi z XVlI/XVlll w.

Wnętrze kościoła ozdobione polichromią z XVIII w. Wyposażenie kościoła: ołtarz główny z XVII w., z późnogotyckim obrazem Matki Bożej z Dzieciątkiem (zwanej Krzeczowską) z XVI w. W zwieńczeniu ołtarza obraz Św. Trójcy z końca XVII w. Dwa skrzydła tryptyku późnogotyckiego z XVI w., przemalowane w XX w.

Przy kościele dwie współczesne kapliczki z rzeźbami Chrystusa Frasobliwego autorstwa Józefa Wrony z Tokarni i postacią górala wykonaną przez Jana Ziębę z Krzonowa.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.