«powrót

Krzepice: kościół św. Jakuba

W Krzepicach zachował się średniowieczny układ urbanistyczny z rynkiem i kościołem św. Jakuba z połowy XIV wieku wzniesionym przez Kazimierza Wielkiego. Ta jednonawowa budowla, pierwotnie gotycka, przebudowana została w stylu renesansowym, a później barokowym.

Wyposażenie wnętrza ma charakter barokowy i rokokowy. Zachowały się m.in. gotyckie i renesansowe portale, na belce tęczowej barokowa grupa „Ukrzyżowania”z Matką Boską, św. Janem Ewangelistą i św. Marią Magdaleną, barokowa drewniana chrzcielnica a także chór muzyczny z XVIII wieku.

Wśród wielu cennych dzieł sztuki i przedmiotów wpisanych do katalogu zabytków można wymienić m.in. pacyfikał z 1577 roku, XVII-wieczny krucyfiks, cudowny obraz Matki Bożej Różańcowej z 1736 roku oraz monstrancję z 1750 roku.

Warto też wiedzieć, że łącząca się z kościołem plebania to dawny klasztor z przełomu XV i XVI wieku, częściowo rozebrany w XIX wieku.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.