«powrót

Krzywiczyny: kościół św. Trójcy

Początkowo był to kościół ewangelicki pw. Świętej Trójcy, który zbudowany został w 1623 r. przez cieślę Krzysztofa Bittnera. Po II wojnie światowej przejęli go katolicy.

Jest to budowla drewniana o konstrukcji zrębowej, orientowana na podmurowaniu ceglanym. Mniejsze prezbiterium zamknięte jest trójbocznie z boczną zakrystią.

Kościół dopełnia słupowa wieża. Na uwagę zasługuje również chór muzyczny wsparty na dwóch spiralnych słupach z organami rokokowymi.

Ołtarz główny i ambona reprezentują styl klasycystyczny i pochodzą z ok. 1800 r., natomiast chrzcielnicę datuje się na koniec XVII wieku.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.