«powrót

Gdańsk: Krzyż na Gradowej Górze

W jubileuszowym roku 2000 zbiegły się obchody trzech ważnych rocznic: Wielkiego Jubileuszu, tysiąclecia historii miasta Gdańska oraz tysiąclecia chrztu Gdańska.

Dla uczczenia tych wielkich rocznic, na Gradowej Górze wzniesiono pomnik w kształcie krzyża. Jego wysokość wynosi 16 metrów. Na ramionach Krzyża umieszczona jest kamera, za pośrednictwem której można podziwiać panoramy miasta.

Monument otrzymał formę krzyża, jako znaku o wydźwięku paneuropejskim.

Jesienią 2004 miejsce zostało zagospodarowane jako punkt widokowy. Projekt monumentu wykonał gdański rzeźbiarz Jacek Łuczak.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.