«powrót

krzyż prawosławny

Jedynie w słowiańskich Kościołach prawosławnych krzyż ma oprócz głównej poziomej belki jeszcze małą, ukośną, znajdująca się poniżej. Nie ma to znaczenia symbolicznego, ale wynika z innej tradycji przedstawiania krzyża. Mała belka służyła skazańcowi jako podpora dla nóg.

W tradycji wschodniej wierny żegna się z prawej strony w lewą, co ma przypominać prawdę, że Chrystus przyszedł najpierw do narodu wybranego (prawa strona), a po odrzuceniu przez nich do pogan (lewa strona). Złączone trzy palce symbolizują Trójcę Świętą, a pozostałe dwa złożone we wnętrzu dłoni - dwie natury Chrystusa (boską i ludzką).

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.