«powrót

Krzyżanowice: kościół św. Joachima

Drewniany kościół św. Joachima zbudowany w 1746 lub 1699 r. w Bochni. Do Krzyżanowic przeniesiony w 1794 r.

Barokowa, wieloboczna wieżyczka z latarnią, zwieńczona baniastym hełmem.

Polichromia figuralna wykonana została w XIX w. przez J. Gucwę.

Ołtarz główny i boczne ołtarze klasycystyczne pochodzą z XIX w. W głównym - postać Św. Joachima, w bocznych płaskorzeźba Serca Pana Jezusa i obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem.

Ambona klasycystyczna z XIX w. Chrzcielnica kamienna, gotycka z XVI w.

Przy kościele drewniana dzwonnica z XVIII w.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.