«powrót

Książ Wielki: kościół św. Wojciecha

Pierwsza wzmianka źródłowa o kościele i parafii pochodzi z 1326 r. Według relacji Jana Długosza w 2. poł. XV w. był kościół murowany. W XVI w. został zamieniony na zbór kalwiński, był rozbudowywany w XVII i na początku XX w.

Prezbiterium dwuprzęsłowe, zamknięte wielobocznie, z gotyckimi gzymsami, szersza nawa prostokątna, trójprzęsłowa. Przy nawie kaplice MB Częstochowskiej i św. Anny, barokowe; w 1904 r. dobudowano kaplicę MB Anielskiej.

Ołtarze, główny i pięć bocznych, późnobarokowe.

W głównym ołtarzu renesansowy obraz MB Pocieszenia z XVI w. Nieznany artysta namalował obraz na trzech deskach lipowych, ściągniętych dwoma poprzeczkami (wymiary: 63,5 x 83,5). Ciemne tło jest prawie jednolite, tylko z jego prawej strony zarsowuje się słabo pień drzewa z kilkoma gałązkami. Matka Boska lekko skręconą głowę pochyla ku prawemu ramieniu.

Na ubiór Madonny składa sie suknia ze skromnym dekoltem, po brzegu lamowana i obszyta małą wypustką koronkową oraz mało widoczny czepiec. Sznur związany w pętlę ściąga suknię w pasie. Na ramona Madonny i Jezusa artysta narzucił lekko płaszcz. Kolor szat odpowiada przepsom ikonogrficznym, tzn. suknia ma kolor czewony a paszcz niebieski.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.