«powrót

Kunkowa: cerkiew św. Łukasza

Cerkiew filialna greckokatolicka pw. św. Łukasza Apostoła pochodzi z XlX w. to obecnie cerkiew prawosławna . Oryginalne wyposażenie cerkiewne pochodzi z XVIII-XIX w. Zbudowana w typie zachodniołemkowskiego budownictwa cerkiewnego. Wieża w konstrukcji słupowo-ramowej ma pochyłe ściany i nadwieszoną izbicę. Nawa nakryta jest dachem namiotowym, a prezbiterium dachem wielopołaciowym.

Dachy zwieńczone baniastymi wieżyczkami ze ślepymi latarniami. Latarnie zwieńczone są żelaznymi, ozdobnymi, kutymi krzyżami. Wnętrza nawy i prezbiterium nakryte stropami płaskimi.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.