«powrót

Kwiatoń: dawna cerkiew

Drewniana cerkiew w Kwiatoniu wzniesiona została w 1811 r. lub drugiej połowie XVIII w.

Powstała w stylu zachodnio-łemkowskim, jest szalowana i pokryta gontem.

Po wielokrotnych przebudowach jest w tej chwili kościołem rzymskokatolickim.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.