«powrót

Kwieciszewo: kościół św. Marii Magdaleny

Kościół św. Marii Magdaleny w Kwieciszewie (powiat mogileński, archidiecezja gnieźnieńska) został zbudowany w 1522 r. Na początku XX w. został przedłużony o jedno przęsło.

Parafia w Kwieciszewie została erygowana przed 1326 r. Świątynia została zbudowana z fundacji kapituły gnieźnieńskiej. Wielokrotnie ulegała pożarom, ostatni miał miejsce w 1945 r. Została odnowiona w latach 1954-60.

Późnogotycki, orientowany kościół, murowany z cegły z prezbiterium wybudowanym z kamienia polnego.

W ołtarzu głównym znajduje się kopia obrazu Matki Boskiej z Dzieciątkiem wykonana przez Leonarda Torwirta z Torunia (II poł. XVI w.) i dzwon odlany w 1711 r. przez Henryka Wredena w Toruniu. Żeliwna tablica upamiętnia zwycięstwo Jana III Sobieskiego pod Wiedniem.

Przez wieś Kwieciszewo biegnie historyczna granica oddzielająca Wielkopolskę od Kujaw.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.