«powrót

Kyrie eleison

(gr Panie, zmiłuj się) aklamacja do litanii i wezwań mszalnych wypowiadana lub śpiewana przez wiernych. W średniowieczu było pieśnią uniwersalną, np. Polacy biegnący do walki w bitwie pod Jarosławiem w 1249 r. mieli wołać Kyrie eleison. Do tej aklamacji układano całe pieśni, np. "Bogurodzicę".

W staropolszczyżnie funkcjonowało jako Kierlesz.

Liturgiczną księgę zawierającą śpiewy z nutami nazywano Kyriale.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.