«powrót

Łąkorz: Kościół gotycki św. Mikołaja

Kościół gotycki św. Mikołaja został wzniesiony w połowie XIV wieku, kiedy wieś była własnością zakonu krzyżackiego i należała pod względem administracyjnym do komturstwa radzyńskiego. Od 1899 roku Łąkorz został odrębnym obwodem duszpasterskim. Świątynię wzniesiono na wysokim kamiennym cokole, ściany są murowane w układzie gotyckim.

Bryła kościoła ze skarpami w narożach posiada korpus z kwadratową czterokondygnacyjną wieżą od zachodu.

Kościół pokryty jest dachem dwuspadowym, wieża dachem namiotowym. Wnętrze kościoła jest jednoprzestrzenne, nakryte polichromowanym stropem z około 1910 r.

Organy mają oprawę zewnętrzną w stylu neoklasycystycznym.

Najciekawszymi elementami wyposażenia są manierystyczny ołtarz główny z XVII wieku, regencyjna ośmioboczna ambona oraz późnobarokowa empora chóru muzycznego.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.