«powrót

Łask: kościół Nawiedzenia NMP i św. Michała Archanioła

Murowany, późnogotycki kościół Nawiedzenia NMP i św. Michała Archanioła w Łasku (powiat łaski, gmina Łask, archidiecezja łódzka) został wzniesiony z fundacji prymasa Jana Łaskiego w latach 1517-23. Po pożarze w 1749 roku został przebudowany w stylu barokowym i powiększony o dwie kaplice.

Kolegiata jest budowlą orientowaną, trójnawową, z zamkniętym wielobocznie prezbiterium oraz dwiema wieżami od zachodu.

Dekoracja zewnętrznych ścian prezbiterium składa się z dwóch ząbkowanych gzymsów oraz fryzu arkadkowego, wykonanego z profilowanej cegły, z półkolumienkami o motywach skrzyżowanych oślich grzbietów, z rozetami z glazurowanych płytek. Ściany prezbiterium są oszkarpowane przyporami o różnych przekrojach.

Późnogotycki wystrój wnętrza – gwiaździste sklepienia portalu i tzw. laskowania – przetrwał wyłącznie w zakrystii i skarbcu.

Najcenniejsze w świątyni dzieło sztuki – alabastrowa płaskorzeźba z końca XV w. przedstawiająca Matkę Boską z Dzieciątkiem – znajduje się w kaplicy Matki Boskiej. Dzieło florentczyka Andrei delia Robbiego ofiarował prymasowi Łaskiemu w 1515 r. papież Leon X. A rodowity mieszkaniec Łasku oddał obraz swoim ziomkom.

25 września 2005 r. prymas Polski, kard. Józef Glemp ukoronował obraz koronami papieskimi, poświęconymi przez Jana Pawła II. Była to pierwsza tego typu uroczystość na terenie metropolii łódzkiej. Łaska kolegiata wyniesiona została też do godności sanktuarium.

W kolegiacie działa też muzeum parafialne, filia Muzeum Archidiecezji Łódzkiej.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.