«powrót

Laski: Zakład dla Niewidomych

Zakład powstał w 1922 roku w Laskach. Utworzony został przez ociemniałą hrabiankę Różę Czacką, która już w 1911 roku założyła w Warszawie Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi. Wkrótce też przywdziała habit franciszkański i jako Matka Elżbieta założyła Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża. Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi prowadząc Zakład nieprzerwanie aż do dziś, wykształciło do tej pory ponad 2000 niewidomych i słabo widzących osób.

W 1925 roku powstała drewniana kaplica p.w. Matki Bożej Anielskiej, zaprojektowana przez Łukasza Wolskiego.

W czasie kampanii wrześniowej 1939 roku Zakład stał się terenem walk i pomimo dużych zniszczeń niósł pomoc, prowadząc szpital polowy. W latach 1942-44 przebywał tu jako kapelan obwodu AK ks. Stefan Wyszyński. Także w czasie powstania warszawskiego mieszkańcy Zakładu pomagali rannym w szpitalu polowym.

W latach powojennych nastąpiła odbudowa i szybki rozwój Zakładu. Dzięki licznym darowiznom Polonii Amerykańskiej powstały nowe budynki przedszkola, szkól, internatów, warsztatów oraz zaplecze techniczne, a także Dom Przyjaciół Niewidomych. Istnieje tu też niewielki cmentarz, gdzie pochowani są założyciele Zakładu, księża, siostry zakonne oraz wiele znanych postaci z kręgów inteligencji, jak Antoni Słonimski, Jan Lechoń, Jerzy Zawieyski, ks. Jan Zieja, ks. Jerzy Wolff, Halina Mikołajska-Brandys, Marian Brandys i szereg innych.

Zakład, znany dziś na całym świecie, odwiedzany jest przez licznych znamienitych gości i współpracuje z wieloma podobnymi zagranicznymi placówkami. Niewidome dzieci i młodzież uczą się tu wszystkiego co potrzebne w samodzielnym życiu, przede wszystkim zaś zdobywają wykształcenie i przygotowanie do wyższych studiów lub też konkretny zawód, który pozwala im znaleźć pracę i usamodzielnić się. Prowadzone są też zajęcia w szkole muzycznej, rehabilitacyjne, hipoterapia, niewidomi uprawiają turystykę, sport, uczestniczą w życiu religijnym i kulturalnym.

W tym ogromnym dziele współpracują tu ze sobą siostry zakonne, pracownicy świeccy, osoby niewidome i wolontariusze. Corocznie przygotowują ani do samodzielnego, godnego życia około 300 niewidomych dziewcząt i chłopców. Obok Zakładu istnieje też Dom Rekolekcyjny założony przez duchowego Ojca dzieła Lasek, ks. Władysława Korniłowicza, gdzie odbywają się rekolekcje tak dla widzących jak i dla niewidomych.

więcej:

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Zakład dla Niwidomych w Laskach
Moj Izabelin

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.