«powrót

latria

(późnołacińskie, z greckiego latreía - służba) oddawanie czci boskiej. W chrześcijaństwie należy się jedynie Bogu.

W odróżnieniu od czci świętych (dulia) i Matki Bożej (hiperdulia).

Czczenie bóstw pogańskich, inaczej bałwanów lub idoli to idolatria, a kult zmarłych - nekrolatria.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.