«powrót

Lebiedziew: mizar

Mizar ulokowany za wsią założony został prawdopodobnie przez pierwszych osadników muzułmańskich ok. 1679 roku. Nieczynny od czasów I wojny światowej.

Mizar wzniesiono na wzgórzu, pomiędzy wysokimi drzewami.

Znajduje się tam ok. 50 nagrobków z bogatą wschodnią ornamentyką: gwiazdy, półksiężyc z gwiazdą, wersety Koranu.

Treści na nagrobkach są w języku rosyjskim oraz arabskim.

Najstarszy zachowany nagrobek datowany jest na 1704 r., prawdopdobnie spoczywa tam płk Samuel Murz Korycki - pierwszy Tatar w Lebedziewie.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.