«powrót

Łęczna: Synagoga Duża

Synagoga w Łęcznej została wybudowana w 1648 roku w stylu renesansowym, na planie prostokąta. Kolejne przebudowy nadały jej charakter barokowy. W 1846 roku spłonęła, została jednak odbudowana.

Podczas II wojny światowej Niemcy zdewastowali synagogę i urządzili w niej magazyn. Po zakończeniu wojny budynek stał opuszczony i niszczał. W 1952 r. mimo decyzji o rozbiórce bud

ynku ostatecznie podjęto prace remontowe, które trwały do 1964 r. W trakcie tych prac zastąpiono kasetonowe sklepienie sali modlitewnej stropem żelbetonowym.

Budynek został przystosowany do potrzeb muzealnych. Obecnie mieści się tutaj Muzeum Judaistyczne.

W głównej sali modlitewnej zachowała się bima, której cztery narożne kolumny toskańskie podpierają sklepienie sali. Bima jest dwukondygnacyjna, zdobiona późnorenesansową dekoracją stiukową. We wschodniej ścianie zachował się murowany trójkondygnacyjny Aron ha-Kodesz, z dekoracyjną górną kondygnacją, zdobioną w stylu późnego renesansu. Ściany obecnie są pobielone, jednakże oryginalnie były pokryte polichromiami. W schowku znajduje się umywalnia rytualna do oczyszczania rąk.

W latach 1940-1942 na skarpie obok synagogi odbywały się egzekucje Żydów. Na zewnętrznej ścianie budynku znajduje się tablica poświęcona pamięci 1046 zamordowanych.

Źródło: www.izrael.badacz.org

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zobacz także: