«powrót

Łęczyca: dawny klasztor norbertanek

Klasztor norbertanek w Łęczycy powstał w XVIII wieku. Ufundował go kasztelan łęczycki i brzeziński Mikołaj Szczawiński.

Budynek oparty został o południowo-zachodni narożnik murów obronnych miasta. Z rynku Starego Miasta, na tyłach kościoła farnego, do klasztoru prowadziła ulica Panieńska, która do dzisiaj zachowała nazwę.

Klasztor jest piętrowy, we wnętrzu sklepienia kolebkowe z lunetami. W części północnej na parterze dwa pomieszczenia mają sklepienia beczkowe z lunetami. Piętro zostało przebudowane.

Nad wejściem do klasztoru można zobaczyć tablicę z napisem: „Gmach ten wystawiony jako kościół i klasztor P.P. Norbertanek przez M. Szczawińskiego, kasztelana łęczyckiego za panowania Zygmunta III. Odrestaurowany przez właścicielkę z Zakrzewskich Starzyńską w roku 1877”. Starzyńska przerobiła klasztor na kamienicę.

Dawne zabudowania klasztoru są teraz własnością sióstr urszulanek . Sprowadziła je do Łęczycy w międzywojniu, błogosławiona Urszula Ledóchowska.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.