«powrót

Łęg: kościół św, Katarzyny

Parafia św. Katarzyny Aleksandryjskiej została erygowana 2 października 1309 r. przez bpa Jana. Około 1409 r. rozpoczęto budowę murowanego prezbiterium, do którego ok. 1470 r. dobudowano nawy z fundacji Mikołaja Dołęgi, kanonika płockiego, prepozyta kolegiaty św. Michała w Płocku.

Ostatni kapitalny remont świątyni przeprowadzono w latach 1977-1987. Dokonano wówczas regotyzacji kościoła.

Do zabytków sztuki sakralnej należą: ołtarz główny, wykonany z drewna lipowego w 1636 r., manierystyczny, ufundowany przez bpa W. Tolibowskiego, chrzcielnica barokowa z pierwszej połowy XVII w., Pieta o reminiscencjach gotyckich z XVI-XVII w. oraz figura Chrystusa Zmartwychwstałego z XVII w.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.