«powrót

Kraków: legenda o Szymonie z Lipnicy i cudownej studni

Przy wejściu do klasztoru bernardynów od strony ulicy Bernardyńskiej w Krakowie znajduje się studnia, której woda uznawana jest za cudowną. Swoje niezwykłe właściwości zawdzięcza ona prawdopodobnie błogosławionemu Szymonowi z Lipnicy , który, jak podaje legenda, korzystał z niej często za życia.

Błogosławiony Szymon był piętnastowiecznym zakonnikiem bernardyńskim, który słynął z niezwykle ascetycznego i pełnego umartwień życia. Zmarł, niosąc pomoc chorym na zarazę.

Zgodnie ze swoim życzeniem został pochowany u progu klasztoru, nieopodal wspomnianej studni, która niedługo po jego śmierci zaczęła słynąć cudami.

Źródło: M. Rożek, Silva Rerum..., Kraków 2005

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.