«powrót

Legnica: kościół św. Piotra i Pawła

Kościół św. Piotra i Pawła w Legnicy wybudowany został w latach 1328-78. Jednak pierwotny kościół stał już w tym miejscu na pewno w 1208 r.

Wzdłuż naw bocznych obecnej świątyni w wieku XV wybudowane zostały kolejne kaplice. W latach 1892-94 budowlę znacząco przebudowano i dopiero w latach 1981-82 udało się częściowo zrekonstruować zabytkowe elementy.

Trójnawowa, orientowana, zbudowana z cegły świątynia ma charakter pseudobazylikowy. Nawa środkowa jest nieco podwyższona, a prezbiterium i nawy boczne są zakończone poligonalnie.

W fasadzie zachodniej króluje wieża wybudowana nad nawą północną.

Sklepienie sieciowe występuje w nawie głównej i prezbiterium, zaś krzyżowo-żebrowe – w nawach bocznych. Sklepienia wsparte są na prostokątnych filarach.

Zachowały się dwa kamienne portale: zachodni ze statuą Madonny z Dzieciątkiem (połowa XIV w.) i północny z rzeźbami patronów świątyni.

W tympanonie można oglądać płaskorzeźbę wyobrażającą Pokłon Trzech Króli.

Pokaźnych rozmiarów ołtarz główny pochodzi z 1769 r.

Cenne wyposażenie to m.in. romańska brązowa chrzcielnica w prezbiterium, zdobiona 12 płaskorzeźbami wyobrażającymi sceny z życia Jezusa, kamienna ambona dłuta Kaspra Bergera (1585-88), późnogotycki poliptyk z malowidłami prezentującymi sceny z życia św. Anny Samotrzeć i św. Elżbiety (1498 r.) w nawie bocznej, sarkofag księcia Wacława i jego żony Anny Cieszyńskiej w kaplicy nawy południowej (1364-67).

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.