«powrót

Legnica: legenda w Rocznikach Długosza związana z Kościołem Marii Panny w Legnicy

W rocznikach Jana Długosza możemy znaleźć ciekawe słowa: Kiedy książę Henryk wychodził ze swoimi oddziałami z miasta Legnicy, by podjąć wojnę z Tatarami, ze szczytu kościoła Marii Panny , w którym poprzedniego dnia złożono ofiary Boskiemu Majestatowi dla zapewnienia bezpieczeństwa jemu i jego wojsku, zsunął się kamień i spadł koło głowy jadącego w swej wspaniałej zbroi księcia i omal nie rozbił mu głowy.

Ten wypadek uznali wszyscy za ostrzeżenie z nieba, albo – jak było rzeczywiście – za złą wróżbę. Wskazywał on niezawodnie na niebezpieczeństwo, na które w starciu, w mającej nastąpić walce, mieli się narazić książę Henryk i jego wojsko.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.