«powrót

Legnickie Pole: kościół św. Jadwigi

Kościół św. Jadwigi w Legnickim Polu wybudowany został w latach 1727-31 jako kościół klasztorny benedyktynów . Jest jedną z cenniejszych świątyń barokowych na Śląsku. Autorem projektu był Kilian Ignacy Dientzenhofer z Pragi.

Świątynia zbudowana jest na rzucie centralnym, a nawa na rzucie dwóch skrzyżowanych elips, ustawionych ukośnie do podłużnej osi kościoła. Sklepienie stanowi eliptyczna kopuła.

Na sklepieniu znajdują się malowidła Kosmy Damiana Assama z Bawarii, opisujące znalezienie krzyża świętego i śmierć księcia Henryka Pobożnego w bitwie

z Tatarmi w 1241 r.

Ołtarz główny zawiera obraz de Beckera „Znalezienie

zwłok Henryka II”.

Świątynia otoczona jest przez dawny klasztor benedyktynów

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.