«powrót

Lelów: grób cadyka Biedermanna

Na grób cadyka przyjeżdżają co roku chasydzi z całego świata. Na początku lutego miejsce jego spoczynku odwiedza ok. 200 osób z Izraela, Europy, Ameryki i Australii.

Dawid Biderman Lelewel (ur. 1746 r., zm. 1814 r.) odcisnął znaczne piętno na ruchu chasydzkim. Nauczał : Ktokolwiek, człowiek czy lud, nie dostąpi poznania własnych błędów, ten nie dostąpi zbawienia. W takiej mierze możemy być zbawieni, w jakiej poznamy sami siebie.

Sławny mędrzec, lekarz i uzdrowiciel był rzecznikiem pokojowego współistnienia społeczności żydowskiej i polskiej.

Po śmierci został pochowany na miejscowym cmentarzu żydowskim. Po II wojnie światowej miejsce jego pochówku zostało zapomniane, odnaleziono je pod koniec lat 80. na zapleczu sklepu wybudowanego na terenie dawnego cmentarza. Autentyczność szczątków potwierdzili specjaliści z Uniwersytetu Jerozolimskiego. Chasydzi w porozumieniu z władzami gminy urządzili na tyłach sklepu ohel - nagrobną kapliczkę. Zbudowali grobowiec i oddzielili go ścianą od reszty sklepu.

Chasydzi przyjeżdżają na grób swego nauczyciela, by modlić się i czerpać siły z  mistycznego kontaktu z nim. Przez trzy dni przy grobie i na ulicach Lelowa można spotkać spacerujących i modlących się brodatych mężczyzn z długimi pejsami, w czarnych kapeluszach, lisich czapach, czarnych chałatach i białych pończochach. W piątek po zachodzie słońca, kiedy zaczyna się szabat, modlą się, tańczą i śpiewają ku chwale cadyka (według chasydów Boga można wielbić nie tylko modlitwą, ale a także śpiewem i tańcem); składają też w mogile karteczki z prośbami. W sobotę po zachodzie słońca zwykle odbywa się uczta.

Cadyk jest dla Chasydów najwyższym autorytetem religijnym i  świeckim. Przypisuje mu się bezpośrednie obcowanie z  Bogiem i  nadnaturalne cechy - jasnowidztwo i  umiejętność lewitacji.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.