«powrót

Leluchów: cerkiew św. Dymitra

Cerkiew parafialna greckokatolicka pw. św. Dymitra z pochodzi 1861 r., obecnie kościół rzymskokatolicki; trójdzielna, konstrukcji zrębowej, pobita gontami i pokryta blachą; ikonostas z końca XIX w. Wybudowana w typie zachodniołemkowskiego budownictwa cerkiewnego. Izbicowa wieża wzniesiona została w konstrukcji słupowo-ramowej. Wieńczy ją namiotowy hełm z sześcioboczną, pozorną latarnią. Nawę nakrywa dach namiotowy, a prezbiterium wielopołaciowy, w dolnych partiach dachy łamane uskokowo. Na dachach znajdują się wieloboczne wieżyczki z pozornymi latarniami. Babiniec nakryty jest dachem dwuspadowym. Wnętrze świątyni nakrywają stropy płaskie. Ornamentalna polichromia ścian i stropów z początku XX w. Elementy wyposażenia cerkiewnego: rokokowo-klasysycystyczny ikonostas autorstwa Antoniego i Michała Bogdańskich - obraz Chusta św. Weroniki z przełomu XVIII i XIX w. - ikona św. Mikołaja z 1772 r.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.