«powrót

Leśna: kościół św. Jana Chrzciciela

Kościół św. Jana Chrzciciela w Leśnej wzniesiony został pod koniec XVI stulecia, choć kroniki mówią o nim już w 1346 r. Przeszedł dwie znaczące przebudowy – w latach 1852-53 i po II wojnie światowej, kiedy w latach 1961-62 został odbudowany.

Dwunawowa, murowana świątynia ma prostokątne prezbiterium przechodzące w półkolistą absydę . Od zachodu budowlę wynosi do góry kwadratowa wieża.

Wewnątrz sklepienia krzyżowe, w nawach oparte na czworobocznych filarach.

Na ścianach można spotkać kamienne epitafia i nagrobki z XVI-XVIII wieku.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.