«powrót

Leśna: parafia św. Michała Archanioła

Niezwykle aktywna parafia. Wśród mieszkańców żywy jest kult Bożego Miłosierdzia, np. w trzecie piątki miesiąca odprawia się tam kilkugodzinne nabożeństwo ku czci Pana Jezusa Miłosiernego. W kościele znajdują się relikwie aż 58 świętych.

Parafianie praktykują także miłosierdzie względem bliźnich - co roku w kilku akcjach oddają krew (już ponad tysiąc litrów), należą do banku dawców szpiku kostnego, a także organów (jest ich 800). Przeprowadzają zbiórki żywności dla ubogich, pomagają pogorzelcom i niepełnosprawnym, zbierają oprawki okularów dla mieszkańców Ghany. W parafii gościł prezydent Tanzanii Beniamin Mkapa z żoną, nieraz bywał tam także prymas tego afrykańskiego kraju kard. Polycarp Penga.

Parafialna biblioteka i muzeum dewocjonaliów powstały w głównej mierze z darów ofiarowanych przez mieszkańców. Remonty i inne prace przy kościele wykonują sami parafianie.

W parafii jest ponad 100 ministrantów, są lektorzy, Czciciele Bożego Miłosierdzia, Apostolstwo Dobrej Śmierci, Dzieci Maryi, Oaza, Grupa Biblijna, 20 Róż Żywego Różańca oraz grupy AA i Al-Anon.

Proboszcz ks. Piotr Sadkiewicz otrzymał w 2005 r. tytuł Proboszcza Roku w konkursie organizowanym przez Katolicką Agencję Informacyjną i Redakcję Programów Katolickich TVP.

www.lesna.bielsko.opoka.org.pl

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.