«powrót

Leśniów Wielki: kościół Wniebowzięcia NMP

Świątynia parafialna wzniesiona w XIV wieku. Obecnie, po wielokrotnych przebudowaniach, kościół o architekturze gotyckiej z elementami barokowymi.

W prezbiterium sklepienie kasetonowe, a w kaplicy – kolebkowe. W prezbiterium znajduje się późnobarokowy ołtarz z XVIII wieku z obrazem przedstawiającym Wniebowzięcie NMP .

We wnętrzu także zabytkowa ambona i chrzcielnica z 1754 roku.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.