«powrót

Łętownia: kościół św. Szymona i Judy

Kościół parafialny pw. Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza pochodzi z 2. poł. XVIII w. W wyposażeniu świątyni m.in. drewniane ołtarze rokokowe. W ołtarzu głównym XVIII-wieczny obraz patronów kościoła - świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza. Ołtarze mają malowane antepedia. Rokokowa ambona pochodzi z ok. 1779 r. Na XVII wiek datowane są dwa konfesjonały. Na belce tęczowej umieszczony jest krucyfiks i barokowe posągi grupy Ukrzyżowania. Stacje Męki Pańskiej w rokokowych ramkach malowane są na płótnie. Z XVIII wieku pochodzą rzeźby Matki Boskiej z Dzieciątkiem i Chrystusa Zmartwychwstałego.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.