«powrót

Łętowo: kościół św. Jana Chrzciciela

Kościół św. Jana Chrzciciela zbudowano w 1568 r. na miejscu świątyni istniejącej wcześniej. Jest orientowany, drewniany o konstrukcji zrębowej. Posiada prostokątną nawę i prosto zamknięte prezbiterium. Kaplice prostokątne, od zachodu wieża na rzucie kwadratu. Dachy dwuspadowe, kryte blachą, na wieży hełm namiotowy z kulą i krzyżem, nad prezbiterium ośmioboczna wieżyczka z cebulastym hełmem krytym blachą.

Wyposażenie kościoła jest barokowe i późniejsze. W 1958 roku wykonano nową polichromię.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.