«powrót

Lewiczyn: obraz Matki Bożej Pocieszenia

Cudowny obraz Matki Bożej sprowadzono do Lewiczyna na przełomie 1604 i 1605 roku.

Wizerunek Maryi, namalowany przez nieznanego artystę, ofiarowany został przez Jana Opalińskiego, opata cystersów sanktuarium w Rokitnie . Obraz umieszczono w głównym ołtarzu i wkrótce rozsławił się licznymi cudami.

Najstarsza tradycja utrzymuje, że obraz w Lewiczynie jest jednym z trzynastu dzieł samego św. Łukasza Ewangelisty. Cudowny obraz Matki Bożej Lewiczyńskiej pod względem użytych technik należy do tej samej rodziny, co wizerunek Matki Bożej przechowywany na Jasnej Górze , a niektórzy twierdzą, że został namalowany tą samą ręką. Obydwa powstały też na desce z drzewa cedrowego. Na całym świecie takich obrazów jest najwyżej dziesięć.

10 sierpnia 1975 r., dzięki staraniom ks. kan. Jana Makowskiego Prymas Stefan Wyszyński i metropolita krakowski Karol Wojtyła koronowali wizerunek Matki Bożej wobec biskupów i wielotysięcznego tłumu wiernych.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.