«powrót

Leżajsk: grób Elimelecha

Grób rabiego Elimelecha na cmentarzu żydowskim w Leżajsku jest miejscem pielgrzymek chasydów z całego świata.

Przyjeżdżają przez cały rok, oczekując cudownego uzdrowienia. Szczególnie liczne pielgrzymki przybywają w rocznicę śmierci Elimelecha, przypadającą w dwudziestym pierwszym dniu miesiąca adar, kiedy to - według wierzeń pobożnych Żydów - dusza zmarłego powraca na ziemię.

Kirkut w Leżajsku został założony zapewne w XVIII wieku. W czasie II wojny światowej został niemal doszczętnie zniszczony. Zniszono również grób słynnego cadyka. Na terenie miasta udało się jednak odnaleźć jego oryginalny nagrobek. Macewę umieszczono w odbudowanym ohelu. Napis na niej brzmi: "Nasz pan i nauczyciel, człowiek Boga rabin, sprawiedliwy Elimelech Lazar Lippman w tym grobie spoczywa, który zmarł 21 dnia Adaru".

Ze zniszczeniem grobu cadyka wiąże się legenda. Ponoć Niemcy rozkopawszy grób znaleźli ciało Elimelecha w idealnym stanie. Na sprawców profanacji natomiast wkrótce spadły choroby.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.