«powrót

Leżajsk: obraz Matki Bożej Pocieszenia

Obraz Matki Bożej Pocieszenia w Leżajsku pochodzi z końca XVI w. i jest dziełem nieznanego bliżej ks. Erazma.

Słynący cudami obraz został ukoronowany koronami papieskimi papież Benedykta XIV w 1752 r. Po kradzieży koron odbyła się ponowna koronacja, tym razem koronami poświęconymi przez Jana Pawła II.

Obraz znajduje się w bazylice Zwiastowania NMP.

Wizerunek Matki Bożej powstał przed 1590 r.

Pierwotnie był umieszczony w drewnianym, wzniesionym na miejscu objawień kościele, skąd w XVII w. został zabrany do istniejącej dziś, specjalnie wybudowanej dla obrazu kaplicy.

Dwukrotnie przemalowywano go w XVII w. Był też konserwowany w 1959 r.

Od początku istnienia cieszył się kultem wśród wiernych. Został ogłoszony cudownym, a w 1752 r., staraniem hetmana wielkiego koronnego Józefa Potockiego i władz zakonnych, otrzymał korony papieża Benedykta XIV.

W październiku 1981 r. nieznani sprawcy włamali się do świątyni i sprofanowali wizerunek. Skradli wówczas koronę z głowy Dzieciątka Jezus. Obecne korony, poświęcone przez papieża Jana Pawła II, założone zostały w 1984 r. przez prymasa Polski kardynała Józefa Glempa.

Obraz nakryty jest sukienką i włożony w bogato zdobione ramy z 1752 r. fundacji Marii z Sanguszków Potockiej. Jego zasłonę stanowi obraz przedstawiający Wizję Tomasza Michałka, pędzla Stanisława Stroińskiego (połowa XVIII w.) oraz metalowa kurtyna dekorowana herbem papieskim Jana Pawła II oraz godłem Polski.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.