«powrót

Libusza: kościół Narodzenia NMP

Kościół pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny pierwotnie z XVl w. spłonął w 1986 r. Podpalony został krótko po przeprowadzeniu ostatniej kompleksowej konserwacji architektury i wnętrza budowli.

Z pożaru ocalała zakrystia, nadpalone ściany i krzyż ludowy umieszczony na zewnątrz ściany prezbiterium. S

płonęła wieża kościoła i cenne wyposażenie świątyni m.in. późnogotycki tryptyk wykonany ok. 1520-1530 r. przez Mistrza z Wójtowej W 1988 r. podjęta została decyzja o rekonstrukcji kościoła, do której przystąpiono dopiero w 1996 r.

Z zachowaniem wszelkich szczegółów konstrukcyjnych odbudowana została wieża. Jest identyczna jak spalona.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.