«powrót

Lidzbark Warmiński: cerkiew

Świątynia powstała w latach 1821-1823 według projektu opracowanego w Wyższej Deputacji Budowlanej.

Fundatorem kościoła był król pruski Fryderyk Wilhelm III.

Świątynia jest późnoklasycystyczną bazyliką, wykonaną szachulcowo.

Od strony wschodniej znajdują się dwie wieże. Empory, wsparte na czworobocznych słupach, otwierają się do nawy głównej szerokimi, półkolistymi arkadami.

Z początku była to świątynia ewangelicka,

od 1945 r. służy wyznawcom prawosławia .

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.