«powrót

Lidzbark Warmiński: Jarmark Kaziukowy w dzień św. Kazimierza

To właśnie w Lidzbarku Warmińskim w 1985 roku po raz pierwszy w nowych granicach Polski został zorganizowany Jarmark Kaziukowy.

Jarmark odbywa się w pierwszą niedzielę marca, zawsze w okolicy imienin Kazimierza .

Atrakcje jarmarku oddaje w pełni następująca fraza: "A kupić możesz tu palmę wileńską, kołduny skosztować i kwasem chlebowym zapiwszy, piosenek wileńskich posłuchać".

Przedsięwzięcie to ma na celu ochronę dziedzictwa kulturalnego Wileńszczyzny.

Cykliczność przedsięwzięcia, oraz patronat Kuriera Wileńskiego sprawiły, że Lidzbark Warmiński stał się miejscem spotkań przedstawicieli wielu pokoleń zamieszkałych w Polsce i na Litwie oraz okazją do przekazywania w obie strony tych treści, na którą składa się tożsamość narodowa.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.