«powrót

Lipinki: Lipinki: kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła

Kościół powstał w 1339 roku. Po pożarze plebani w pierwszej poł. XVII wieku, w latach 1688-1692 świątynię odnowiono i przebudowano.

W obecnej formie jest to kościół o gotyckiej bryle, murowany z kamienia polnego w dolnej części oraz z cegły w górnej partii ścian, z barokowymi przekształceniami.

Wnętrze przekryte stropem belkowym posiada jednonawowy korpus z wydzieloną częścią prezbiterialną.

Przy zachodniej ścianie nawy znajduje się drewniany neogotycki chór muzyczny. Na wyposażenie składa się późnobarokowy ołtarz główny z początku XVIII wieku z rokokowym tabernakulum szafkowym, regencyjna chrzcielnica, oraz renesansowy dzwon z 1599 roku pochodzący z kościoła ewangelickiego w Łąkorzu.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.