«powrót

Liturgia Chrzcielna

Noc Zmartwychwstania Pana Jezusa była w starożytności momentem, w którym po długim przygotowaniu dokonywano chrztu katechumenów . Tradycja ta obecna jest nadal. Obrzęd chrztu dorosłych ma najczęściej miejsce podczas Wigilii Paschalnej. Chrzci się wówczas również dzieci. Niezależnie od tego, czy podczas liturgii ma miejsce sakrament chrztu, wszyscy wierni odnawiają swoje przyrzeczenia chrzcielne.

Po liturgii słowa następuje obrzęd poświęcenia wody. Rozpoczyna się on litanią do wszystkich świętych, następnie płonący paschał umieszczany jest w wodzie, nad którą kapłan odmawia specjalne modlitwy.

Potem, jeśli są kandydaci do chrztu, udziela się im tego sakramentu. (Jeśli to dorośli - udzielany jest im również sakrament bierzmowania).

Po sakramencie chrztu, lub bezpośrednio po błogosławieństwie wody wszyscy wierni stojąc z zapalonymi świecami odnawiają swoje przyrzeczenia chrzcielne. Następnie wszyscy zgromadzeni zostają pokropieni wodą.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.