«powrót

Liturgia Światła

Liturgia Światła rozpoczynająca Wigilię Paschalną zaczyna się w zupełnych ciemnościach. W kościele wygasza się wszystkie światła. W odpowiednim miejscu przed świątynią rozpala się ognisko. Następuje obrzęd święcenia ognia i święcenia paschału.

Potem rozpoczyna się procesja z paschałem do wnętrza kościoła. Kapłan wnosząc paschał zatrzymuje się u wejścia do świątyni, w środku i przy ołtarzu. Za każdym razem unosi świecę śpiewając uroczyście: "Światło Chrystusa". Wierni odpowiadają: "Bogu niech będą dzięki".

Celebrans i wierni zapalają swoje świece od paschału. W ten sposób stopniowo rozjaśnia się cały kościół. Na zakończenie procesji z paschałem w świątyni zapalają się wszystkie światła.

Następnie kapłan lub diakon odśpiewują uroczyste Orędzie Wielkanocne (Exsultet) .

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.