«powrót

Łódź: bazylika archikatedralna św. Stanisława Kostki

Murowany kościół archikatedralny św. Stanisława Kostki w Łodzi powstawał w latach 1901-27.

Konkurs na budowę świątyni został ogłoszony w 1898 r. i miał zasięg międzynarodowy. Zgłosiło się nań 38 projektantów z całej Europy. Najlepiej oceniony został jednak pomysł łódzkiej spółki „Wende i Zarske”. Po poprawkach Józefa Dziekońskiego i Sławomira Odrzywolskiego władze carskie zgodziły się na jego realizację.

Kamień węgielny poświęcił 16 czerwca 1901 r. abp warszawski Wincenty Chościak Popiel. Pierwsze nabożeństwa odprawiane były w kaplicy po północnej stronie prezbiterium, w obecnej zakrystii – została poświęcona 9 czerwca 1907 r.

Parafia św. Stanisława Kostki została erygowana 1 stycznia 1909 r. Była to piąta w Łodzi parafia rzymskokatolicka. Po utworzeniu diecezji łódzkiej, świątynia została podniesiona do godności katedry. Konsekracji świątyni dokonali 15 października 1922 r. bp Wincenty Tymieniecki i kard. Aleksander Kakowski .

Całość budowy zakończyła się w roku 1927.

Dwukrotnie katedra przeżywała ciężkie chwile: w czasie okupacji została zamknięta i zamieniona w magazyn wojskowy, natomiast 11 maja 1971 r. pożar zniszczył dach, uszkodził sklepienia, tynki, ołtarz główny i organy.

W roku 1924 katedra była świadkiem objawienia się Jezusa Miłosiernego późniejszej św. Faustynie Kowalskiej. Usłyszała wtedy, że ma pojechać do Warszawy i wstąpić do zakonu.

W roku 1936 pod zakrystią wybudowana została krypta, w której znajdują się ciała ordynariuszy: Wincentego Tymienieckiego, Włodzimierza Jasińskiego, Michała Klepacza i Józefa Rozwadowskiego.

13 czerwca 1987, podczas swej IV pielgrzymki do Ojczyzny, łódzką katedrę nawiedził Ojciec Święty Jan Paweł II .

Neogotyckie nawy kościoła mają jednolity, stylowy wystrój, dawne ołtarze, ambonę i witraże. Wnętrze jest wzbogacone o rzeźby, epitafia i tablice pamiątkowe.

Przed świątynią stoją pomniki: Jana Pawła II i poświęcony ks. Ignacemu Skorupce.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.