«powrót

Łódź: Cmentarz wielowyznaniowy (Doły)

Wielowyznaniowy cmentarz Doły w Łodzi powstał w 1896 r. Początkowo było to miejsce dla luteran i katolików. Później jednak wyznaczone zostały miejsca także dla prawosławnych , baptystów , mariawitów i mahometan.

Na cmentarzu znajdują się cztery miejsca pamięci narodowej: grób wojenny (zbiorowa mogiła bojowników z 1905-07 r.), pomnik ofiar pomordowanych w obozach hitlerowskich, pomnik ofiar terroru hitlerowskiego, pomnik młodocianych ruchu oporu.

Na cmentarzu znajdują się groby zasłużonych dla miasta osób, m.in. prezydenta Grzegorza Palki, o. Stefana Miecznikowskiego , Kazimierza Dejmka, Bogusława Sochnackiego.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.