«powrót

Łódź: Stary Cmentarz (ul. Ogrodowa)

Wielowyznaniowy Stary Cmentarz w Łodzi powstał w 1858 r. Składa się on z trzech odrębnych części: katolickiej, protestanckiej prawosławnej .

Najobszerniejsza jest część rzymskokatolicka. Największe zaś na niej mauzoleum rodziny Heinzlów zaprojektowane przez berlińskiego architekta Franza Schwechtena. W tej części leżą bohaterowie powstania styczniowego, rewolucji 1905, wojny polsko-bolszewickiej i II wojny światowej.

Na cmentarzu ewangelickim spoczywają łódzcy przemysłowcy. Do najcenniejszych nagrobków należą m.in. mauzolea Geyerów, Grohmanów, Kindermannów, Kunitzerów. Największą wartość ma kaplica Scheiblerów.

Na cmentarzu prawosławnym spoczywają głównie carscy urzędnicy i żołnierze. Na granicy z częścią katolicką stoi kaplica małżeństwa Gojżewskich - po stronie prawosławnej spoczywa Gojżewski, a po stronie katolickiej – jego żona Aleksandra.

Wolne miejsca na cmentarzu skończyły się już po 30 latach, w roku 1888.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.