«powrót

Łódź: Centrum Służby Rodzinie

Centrum Służby Rodzinie w Łodzi zostało powołane w 1998 r. Jego zadaniem jest pomoc osobom i rodzinom w tworzeniu godnych warunków życia i rozwoju, promocja rodziny oraz udzielanie wsparcia w sytuacjach kryzysowych.

Centrum prowadzi działalność przede wszystkim w sferze pomocy społecznej, edukacji, oświaty, nauki i wychowania oraz promocji zdrowia.

Centrum świadczy usługi nieodpłatnie. Jest organizacją prowadzącą działalność pożytku publicznego.

W ramach Centrum działa m.in. poradnictwo specjalistyczne (rodzinne, psychologiczne i prawne), Archidiecezjalny Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy, Szkoła Rodzicielstwa im. prof. Włodzimierza Fijałkowskiego, Ośrodek Edukacji Społecznej, „Grupa samarytańska”, Ośrodek Promocji Rodziny, Punkt Pomocy Rzeczowej, Fundusz Ochrony Macierzyństwa im. Stanisławy Leszczyńskiej, jadłodajnia, świetlica „Słoneczka”, Dom Samotnej Matki im. Stanisławy Leszczyńskiej.

Centrum ma swoich przedstawicieli między innymi w: Radzie Działalności Pożytku Publicznego przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej, Radzie Konsultacyjnej ds. Organizacji Pozarządowych przy Prezydencie Miasta Łodzi, Radzie ds. Rodziny przy Wojewodzie Łódzkim, Radzie Organizacji Pozarządowych przy Rzeczniku Praw Dziecka, Zarządzie Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.