«powrót

Łódź: Fundusz Ochrony Macierzyństwa

Fundusz Ochrony Macierzyństwa im. Stanisławy Leszczyńskiej w Łodzi opiekuje się najuboższymi matkami w ciąży i z małymi dziećmi.

Na pomoc ze strony FOM mogą liczyć zarówno kobiety w ciąży, jak i matki – od 4 miesiąca ciąży do pół roku po urodzeniu się dziecka. Pomoc udzielana jest w postaci wyprawek, odzieży oraz paczek ze środkami czystości i artykułami żywnościowymi.

Od 2001 roku organizowane są także dwutygodniowe warsztaty terapeutyczne dla matek z dziećmi.

Funduszem zarządza Komitet powoływany przez  metropolitę łódzkiego.

Rocznie Fundusz udziela wsparcia ponad 2.500 razy. Środki czerpie wyłącznie ze zbiórek przed kościołami archidiecezji łódzkiej oraz z indywidualnych darowizn.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.