«powrót

Łódź: klasztor oo. franciszkanów w Łagiewnikach

Klasztor oo. franciszkanów w Łodzi-Łagiewnikach powstał w latach 1733-48.

Wybudowany został na planie podkowy. Jedno jej ramię przylega do kościoła oo. franciszkanów. Sklepienia są częściowo kolebkowe.

22 czerwca 1978 r. w klasztorze powstało Wyższe Seminarium Duchowne oo. franciszkanów. Klerycy nie mieścili się w nim, dlatego na potrzeby uczelni przebudowane zostały budynki przyklasztorne.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.