«powrót

Łódź: Wyższe Seminarium Duchowne oo. franciszkanów

Historia łagiewnickiego Seminarium Duchownego w Łodzi rozpoczyna się 22 czerwca 1978 r. Pierwsi studenci pojawili się w Łagiewnikach już w październiku.

Początkowo wszyscy – klerycy, wychowawcy i wykładowcy mieszkali w klasztorze. Budowa nowego budynku została zakończona w 1986 r. Od 1998 r. seminarium jest domem zakonnym prowincji warszawskiej franciszkanów .

Seminarium współpracuje z uczelniami wyższymi i realizuje program szkoły wyższej. Od 1996 r. wszyscy obowiązkowo kończą studia egzaminem magisterskim. Studenci teologii WSD w Łagiewnikach, od roku akademickiego 2001/02, są jednocześnie studentami Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W łagiewnickim seminarium mieści się Biblioteka Prowincjalna, przeniesiona w 1986 r. z Warszawy (liczy 50 tys. woluminów). Swoją siedzibę ma też Instytut Franciszkański, który zajmuje się redakcją wydawnictw poświęconych problematyce franciszkańskiej.

Od 1987 r. seminarium organizuje coroczne sympozja naukowe o tematyce franciszkańskiej. Od 2000 r. wydaje też rocznik teologiczny „Lignum Vitae”.

Alumni wydają seminaryjne pismo „Nasze Życie” i prowadzą zespół „Pokój i dobro”. Organizują majowe „Łagiewnickie Spotkania z Piosenką” i prowadzą duszpasterstwo osób niepełnosprawnych.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.