«powrót

Łódź: kościół św. Doroty

Drewniany kościół św. Doroty w Łodzi (Mileszkach) powstał w 1766 r. Historia parafii sięga jednak XI wieku.

Informację o kościele w Mileszkach podają akta Konsystorza Warszawskiego. Według nich powstał on w 1048 r. Późniejsza mapa Księstwa Mazowieckiego (ok. 1200 r.) zawiera osiedle Mileszki, na terenie którego istnieje świątynia parafialna.

Obecny kościół jest już trzecią, kolejną budowlą sakralną w Mileszkach. Jest to świątynia drewniana, konstrukcji zrębowej na podmurówce, zwrócona prezbiterium na południe, oszalowana, jednonawowa z nieco węższym prostokątnym prezbiterium.

Od zachodu przy prezbiterium stoi zakrystia, a przy nawie – murowana kruchta z wieżą (z 1832 r.). Strop jest płaski, a dwuspadowy dach pokryto gontem. Na wieżyczkach dach obity jest blachą miedzianą.

Wewnątrz kościoła znajdują się zabytkowe ołtarze, a w ołtarzu głównym poźnogotyckie rzeźby. Ambona jest barokowa.

Obok kościoła stoi 9-metrowa drewniana dzwonnica (z 1766 r.) kryta gontem.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.