«powrót

Łódź: zespół Mocni w Duchu

Zespół wokalno-ewangelizacyjny „Mocni w Duchu” powstał w 1988 roku. Działa przy Ośrodku Odnowy w Duchu Świętym w Łodzi.

Nazwa zespołu powstała podczas przeglądu piosenki religijnej. „Mocni w Duchu” – o tyle mocni, o ile słabi, pokładający nadzieję w Panu.

Zespół uczestniczy w ewangelizacjach w kościołach, salach, na lotnisku, stadionach, w halach sportowych, filharmonii, aulach uniwersyteckich i szkolnych, w małych i dużych spotkaniach, w kraju i zagranicą. Wydał kilkanaście kaset audio i film video.

W 1994 roku grupa otrzymała Nagrodę im. św. Brata Alberta Chmielowskiego za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury, sztuki sakralnej oraz działalności społecznej i ekumenicznej.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.