«powrót

Łódź: Muzeum Archidiecezji Łódzkiej

Muzeum Diecezjalne w Łodzi utworzył bp Włodzimierz Jasiński 21 grudnia 1937 r. Jego zadaniem było zachowanie dla przyszłych pokoleń zabytków sztuki sakralnej znajdujących się w obrębie granic diecezji łódzkiej.

Pierwotnie mieściło się w domu przy ul. ks. Skorupki 5 i do 1939 r. zgromadziło znaczną liczbę eksponatów, dzieł sztuki i archiwaliów.

II wojna światowa przerwała rozwój placówki. Większość eksponatów ukradli Niemcy. Nieliczne ocalałe zabytki znalazły schronienie w w Archiwum Diecezjalnym. Po raz pierwszy wystawiono je dla zwiedzających w kilku salach Seminarium Duchownego 13 grudnia 1970 r. z okazji obchodów 50. rocznicy utworzenia diecezji łódzkiej.

Muzeum działa we współpracy z Papieską Komisją ds. Kościelnych Dóbr Kultury i innymi placówkami krajowymi i zagranicznymi. Zbiory muzeum można było oglądać m.in. w muzeach Łodzi, Warszawy, Krakowa czy na zamku w Bari.

Adres:


ul. ks. I. Skorupki 3
Łódź
tel. (0-42) 637 58 44

więcej:

archidiecezja.lodz.pl/muzeum

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.