«powrót

Łódź: Nowy Cmentarz Żydowski

Nowy Cmentarz Żydowski w Łodzi przy ul. Brackiej został założony w 1892 r. Pochowanych zostało na nim 180-250 tysięcy Żydów.

Pierwszym cmentarzem żydowskim w Łodzi była nekropolia założona w 1811 r. przy ulicy Wesołej. Jednak pod koniec XIX w. zaczęło na nim brakować miejsc. Nowy cmentarz został kupiony na obrzeżu majątku Marysin, dzięki darowiźnie Izraela Poznańskiego.

Powierzchnia nekropolii wynosi 42 hektary. Łódzki cmentarz jest największą nekropolią żydowską na świecie (poza Izraelem).

Na cmentarzu znajduje się 160-200 tys. grobów. Mimo zniszczeń z czasów II wojny światowej zachowało się na nim kilka tysięcy nagrobków. Mają one kształt tradycyjnych żydowskich macew, pomników i grobowców.

W nekropolii spoczywają wybitni Żydzi, którzy odegrali ważną rolę w historii Łodzi, m.in. rabin Chaim Majzel, przemysłowiec Izrael K. Poznański z żoną, dr Seweryn Sterling czy Arnold Stiller.

W centralnej części cmentarza znajdują się grobowce rodzinne Jarocińskich (1900 r.), Konstadtów (1896 r.), Silbersteinów (1900 r.). Najcenniejszym jest jednak mauzoleum Leony i Izraela Poznańskich.

W południowej części nekropolii znajdują się tysiące grobów ofiar łódzkiego getta – w czasie II wojny światowej cmentarz został włączony do Getta Litzmanstadt. W części zachodniej znajduje się zbiorowa mogiła łódzkich harcerzy rozstrzelanych przez hitlerowców.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.